Как да помогнем?

CRM

Модул CRM в TOWERP е предназначен за управлението на комуникацията между производствените компании и техните контрагенти. Всички комуникации, задачи, оферти, поръчки, доставки, продажби, експедиции, финансови документи и плащания са организирани в тематични комуникационни нишки.

Модул CRM ви дава следните предимства:
  • Служител, който не е в течение с даден казус, бързо може да се ориентира в хронологията на събитията и да види кой от екипа е взел отношение до момента.
  • Всички документи, прикачени към комуникациите и задачите са видими на едно място в нишката, което улеснява търсенето им.
  • Системата ви дава възможност за споменавания и известия в реално време. Това гарантира, че всички, които трябва да реагират на дадено запитване от клиент, няма да пропуснат събитието.
  • Връзката между комуникационната нишка и всички последвали поръчки, движения в склада, финансови документи и плащания дава възможност на потребители с различна роля да се информират за статуса на дадена поръчка, прогреса в производство, предаване на продукта на клиента или чакащи плащания.
  • Задачите в модула дават възможност да се разпредели и организира работата в търговския отдел.
Създаване на нишка:

Темата на нишката можете да въведете като свободен текст или да изберете от предварително създадени теми, които всяка компания описва в Настройки -> CRM настройки

Описанието на комуникационната нишка ви позволява да споменавате различни обекти на системата. Такива обекти са например комуникации, задачи, продукти, поръчки, контрагенти, потребители или групи. Ако бъдат споменати потребители или групи, системата ще генерира известие в реално време за съответните потребители, така че те да могат да реагират своевременно.

Още при създаването на нишката към нея можете да закачите клиентски, производствени или доставни поръчки.

При създаването на комуникационната нишка системата автоматично попълва дата на създаване, автор и статус по подразбиране Нов.

Статусите на комуникационните нишки са важен инструмент в процеса на тяхната обработка. Те могат да бъдат: Нов, Работи се, Чакащ решение, Анулиран, Потвърден или Приключен. Дават ви възможност да следите напредъка по дадена тема и да виждате кой от вашите колеги има нужда от съдействие, има затруднения или се е справил по-бързо от очакваното с даден въпрос.

Актуализирането на статусите ви дава възможност също така да следите и да филтрирате списъка с нишки по статус, така че бързо да намирате темите, по които имате работа, например.

Можете да създадете неограничено количество комуникации и задачи.

Създаване на комуникация

Основните параметри на една комуникация са нейната тема, лице за контакт,  посока (входяща или изходяща), комуникационен канал (телефон, среща, имейл). Можете да опишете темата на комуникацията в свободен стил или да изберете от предварително създадени теми.

Тук отново можете да споменете колега, продукт или поръчка.

Създаване на задача

Задачите в CRM модула са предназначени за управление и организация на работата в търговския отдел - проследяване на контакт, създаване на оферти ит.н.

Системата автоматично ще попълни автор и дата на създаване за всяка нова задача. Основните ѝ параметри, които вие трябва да допълните са: тема, описание, отговорник, краен срок и статус.

Отговорният колега освен известие, ще вижда и самата задача на дашборда си.

И тук темата можете  да въведете като свободен текст или да изберете от падащото меню. При задачите също можете да споменавате колеги, артикули или поръчки.

Създаване на свързани обекти

В процеса на работа към всяка нишка можете да закачите различни обекти: комуникации, задачи, оферти, клиентски, производствени и доставни поръчки, доставки, продажби и експедиции, плащания и финансови документи.

Тази връзка може да става и при създаване на клиентските и доставни поръчки. Ако една поръчка е свързана с дадена комуникационна нишка, всички произлизащи от нея обекти също ще се появяват там - продажби, експедиции, доставки, производствени поръчки, финансови документи и плащания и т.н.