Как да помогнем?


Контрагенти

Общо описание

Модул Контрагенти се грижи за съхранението и управлението на информацията за хората и компаниите, с които компанията има отношения. Контрагентите са разделени по типове - клиенти, доставчици, дистрибутори, спедитори.

Модул Контрагенти е един от основните модули в системата и присъства задължително в системата (за разлика от други модули, които могат и да не бъдат включени в дадена клиентска конфигурация). 

За всеки контрагент могат да бъдат добавяне неограничено количество адреси и юридически лица.

Освен адресите и юридическите лица, за всеки контрагент може да се посочи и валута по подразбиране, която по-късно се наследява от другите модули на системата - например клиентски и доставни поръчки.

За всеки клиент можем да посочим и отговорен Дистрибутор, което е особено полезно за компании с големи дистрибуторски мрежи, които не комуникират с крайните си клиенти директно.

Правилното и детайлно попълване на информацията за контрагентите от една страна улеснява работата на служителите в компанията, от друга е важно при генериране на някои справки, които обработват типа и/или държавата на контрагентите.

Списък

Списък и филтри

Списъкът с контрагенти показва основна информация - име, тип и държава за тях. Подобно на повечето списъци в системата той предлага 2 вида филтри:

 • общ филтър - по ключова дума, който търси в цялата информация за контрагента за стойността, по която се филтрира
 • подробен филтър - възможност за филтриране по един или повече конкретни параметри на контрагентите; възможните филтри са: име, държава, валута, лице за контакт, тип, отговорен служите, отговорен дистрибутор, тип

Всеки потребител може да настрои списъка според собствение си продпочитания и да покаже/скрие колони или да определи броя на записите на страница.

Създаване и редакция на контраген

При създаване и редакция на нов контрагент имате възможност да въведете следните данни за него:

 • Име и алтернативно име
 • Тип
 • Език за комуникация
 • Валута
 • Контактни данни - държава, област, община, град/село, адрес, имейл, телефон
 • Име и телефон на лице за контакти
 • Отговорен служител
 • Отговорен дистрибутон
 • Бележка - допълнителна информация за контрагента

Добре е при създаване на нов контрагент да попълните всички полета, за които имате информация, но задължителни са име, тип, език за комуникация, валута и държава

1-contacts-create.gif

Изтриване на контрагент

Можете да изтривате контрагенти от списъка с конктрагенти.

Системата няма да разреши да изтриете контрагент, с когото има свързани други обекти - например Клиентски или Доставни поръчки.