Как да помогнем?

Контрагенти

Контакти и адреси

Модулът Контакти е основен за системата и данните, попълнени в него се използват в почти всички останали модули. Той се грижи са съхранение и управление на информацията за всички контрагенти на компанията, техните адреси и юридически лица. 

Контрагентите имат един или повече типове - клиент, доставчик, дистрибутор, спедитор или подизпълнител. На базата на този тип системата предлага дадения контакт в различни ситуации - например при създаване на Продажба или Клиентска поръчка операторът ще може да избира от контакти с тип клиент. 

За контактите се попълват редица основни данни като език, данък, валута, държава, които по късно ще се попълват автоматично при необходимост, което спестява оперативно време и намалява вероятността от грешки.

За всеки контакт могат да се създадат неограничено количество адреси, за които освен физически адрес могат да се попълнят данни и за юридическо лице. Това позволява дори даден клиент да оперира с много юридически лица, това да не пречи на връзката между поръчките и финансовите документи и плащанията.

Групи потребители

Системата позволява да се създадат неограничено количество групи потребители. Всеки контакт може да присъства в една група. Тази функционалност има отношение към Ценовите листи - ако даден клиент е в определена група, при продажба или поръчка системата ще предлага на оператора ценовите листи, предвидени за групата.