Как да помогнем?

Доставни поръчки

Модул "Доставни поръчки" е естествено продължение на модул Искане на оферти - той управлява цялата информация за вече направените и потвърдени поръчки към някой от доставчиците на компанията.

За всяка доставна поръчка се пазят договорени условия на плащане, финансови документи и реално извършени плащания. Всяка поръчка има 2 статуса - финансов и основен. Финансовият статус носи информация дали поръчката е била частично или напълно платена, а основният статус - дали е била напълно или частично доставена.

При въвеждане на ново плащане  може да бъде отбелязано по кой точно документ е направено то. Системата автоматично следи финансовия статус както на цялата поръчка, така и на отделните условия за плащане и  финансови документи (фактури, проформа фактури и инвойси).

В следствие на една доставна поръчка могат да бъдат създадени една или няколко доставки, като при доставка на всички поръчани артикули, статусът на доставната поръчка се сменя автоматично на изпълнена.

На база на условията на плащане, описани в доставните поръчки, се генерират справки с очаквани разходи за доставки за даден период.