Как да помогнем?


Общо описание

Артикулите в номенклатурата са организирани в дървовидна структура от категории, която има различна структура според логиката на всяка компания.

За всеки артикул се пазят основни данни като име, снимка,  баркод, артикулен номер, описание, тегло, размер и т.н. Освен тези стандартни данни могат да се попълват и характеристики, създадени според нуждите на компанията.

Системата може автоматично да генерирара последователни и логични артикулни номера, носещи информация за позицията на съответния артикул в дървото от категории.

В модул Номенклатура се пази информация и за партидите и серийните номера, свързани с даден артикул. Ако артикулът е изделие, произведено от компанията, може да се проследи за всеки сериен номер или партида на коя дата и от кой производствен ресурс са били произведени, както и какви суровини са били вложени и себестойността на изделието към момента на производство.

На базата на модул Номенклатура работят модулите Склад, Производство, Клиентски поръчки, Доставни поръчки, Офери,  Експедиции и т.н.

Категории

Категориите в TOWERP са организирани в дървовидна структура, без ограничение в броя на нивата. Тази гъвкавост позволява продуктите да се организират по най-удачния  за комапнията начин.

Всяка категория има уникален номер (SKU), на базата на който се генерират номерата на подкатегориите и продуктите, които се намират в нея. От настройки може да се зададат правила за генериране на тези уникални номера - минимална дължина, префикс и т.н.

За всяка категория могат да се зададат стойности по подразбиране за различни параметри като мерна единица, тип на продукта, работа с партиди или серийни номера, основен етикет. Тези параметри ще бъдат наследени от всички новосъздадени продукти и подкатегории, което облекчава процеса на обновяване на данни и помага да се избегнат операторски грешки.

За всяка категория могат да се създадат и характеристики с или без стойности. Тези характеристики също ще бъдат наследени от продуктите, които се намират непосредствено в категорията или в някоя от нейните подкатегории.

Системата пердлага възможност за търсене в дървото с категории и продукти по ключови думи, което прави намирането на артикули бърз и лесен процес без значение с колко позиции разполага дадената номенклатура.

Артикули

Артикулите в системата могат да бъдат както суровини и продукти, закупувани от други компании, така и изделия произведени в предприятието. Различните параметри на всеки продукт са важни и от тях зависи начина по който тези продукти ще бъдат третирани от системата в различни ситуации:

  • Име - името на продукта трябва да бъде уникално само по себе си или в комбинация с имената на клона от дървото с категории, в който се намира. Това е името, което потребителите ще виждат във всеки списък или меню за избор с артикули в системата. Дали името да се вижда самостоятелно, в комбинация с непосредствената категория в която се намира или с имената на всички категории ор разклонението е настройка, която се конфугурира според нуждите на компанията.
  • Артикулен номер (SKU) - уникален номера за артикула, който се генерира на базата на номера на категорията в която се намира. При правилна организация на номенклатурата, артикулния номер може да бъде много информативен и полезен за служителите на компанията.
  • Тип - системата работи с 5 тип артикули - продукти, заготовки, услуги, суровини и е-продукти. Освен различните икони, с които се обозначат, различните типове раязрешават или блокират определени функции спрямо дадения артикул. Например услугите и е-продуктите не могат да бъдат заприхождавани в склада и могат да бъдат продавани без да се проверява тяхната наличност.
  • Партиди и серийни номера - в системата, в зависимост от ситуацията, всеки продукт може да се управлява като насипен, на партиди или на партиди и серийни номера. Тази настройка е особено важна - тя влияе на  складовите и производствени интерфейси. При наличие на партиди и/или серийни номера системата следи история на съответното ниво и се записват детайли за производството или доставката на всяка партида/сериен номер.
  • Мерна единица - мерната единица е важен параметър, чиято стойност се визуализира винаги, когато изобразяваме количество за дадения артикул.
  • Формула - този параметър е специфичен за определени производства и се използва за суровини, които следва да бъдат разфасовани в процеса на производство. Например ламарина, метални пръти, кабели, хартия и т.н. На база на формулата могат да се опишат параметрите на дадена разфасовка и връзката между тези параметри и използваното количество в основната мерна единица (килограми, кв. метри и т.н.);
  • Етикет - за всеки артикул може да се избере етикет по подразбиране. Това е особено удобно ако компанията етикира всеки артикул при доставка или продажба/експедиция.
  • Характеристики - за всеки продукт могат да се попълнят неограничено количество характеристики, които ще могат да бъдат преглеждани от служителите на компанията в процеса на производство, продажба или да бъдат отпечатване на опреелени бланки.

Връзки с други модули

В интерфейсите за редакция и преглед на артикул може да се намери консолидирана цялата информация, свързана с него .

Списъкът с партиди и серийни  номера дава информация кога и от кого е била произведена или доставена всяка от тях. Има и връзки към  партидните карта,  съдържащи детайлна информация за всяка партида.

В преглед на всеки артикул има подробна информация за наличностите му във всички складове на компанията. Системата дава възможност и да се редактира всяка една от основните му цени, като изключим средно-претеглената цена( тя се изчислява на база движенията в склада).

В номенклатура има списък с производствените рецепти, свързани с производството на дадения артикул и връзки към тяхната редакция.