Как да помогнем?

Партидни карти

Партидните карти представляват рецепти с разширена функционалност, които се отнасят за конкретна партида. Ако не сте прочели материалите за Рецепти, моля започнете с тях, тъй като текущата статия обяснява само допълнителните функции на интерфейса за партидни карти.

Партидни карти се създават от Производствена поръчка за продукти на партиди по позиция и продукти със серийни номера.

Всяка партидна карта се създава на базата на рецепта или друга партидна карта, като наследява цялата информация от нея - стъпки, материали, зависимости. Всички тези данни могат да бъдат редактирани и допълнени, така че партидната карта да е максимално подробна и точна за производството на конкретната позиция.

Партидната карта има статус, който може да бъде нов, потвърден, в производсто, готов или анулиран. Крайния срок се наследява от производствената поръчка, но може да бъде променен.

За разлика от рецептата, която винаги се отнася за производството на единица готова продукция, партидната карта се отнася за цялото количество в партидата. На базата на това количество и зададените разходни норми в партидната карта се изчислява реалното количество на суровините, което се очаква да бъде вложено и съответно очакваната себестойност на партидата.

Спрямо рецептата партидните карти имат няколко допълнителни таба с настройки, които се появяват в различни етапи спрямо статуса и. Докато е в статус нов, операторите имат достъп до там Планиране. От този таб те могат директно да разпределят производствените задачи на ресурсите или да пратят партидата за производство непланирана и на по-късен етап да я планират от специализираните интерфейси. Ако в BOM на партидата има суровини по партиди, партидната карта не може да бъде планирана докато не се посочат точните партиди на суровините.

След изпращане на партидата за производство, табът Планиране на партидната карта се променя и вече показва текущия производствен статус. Тук можете да намерите информация коя задача на кой ресурс е назначен, какъв е статуса и прогреса по нея, както и подробна информация за отчетената работа.

Освен това в таб Графика тази информация се вижда графично представена. Цветовете на задачите са значещи и отговарят на техния статус, а стрелките изобразяват зависимостите. Цветовете на статусите са еднакви за всички производствени интерфейси и съответно са:

  • Сив - чакаща производство
  • Зелен - работи се
  • Син - готова
  • Оранжев - временно спряна работа
  • Червен - спряна поради проблем

Когато всички производствени задачи бъдат приключени, партидната карта ще стане автоматично в статус Готов. Ако съответната настройка е включена и ръчно промените статус на партидната карта на готов, продукцията ще бъде произведена и заприходена а очакваните суровини ще бъдат изписани.

След като производстовото приключи в таб Отчет ще можете да проследите ако има разминаване между очакваното и отчетеното количество на някой от етапите или разминаване между очакваното и вложеното количество на някоя от суровините.

Ако системата е настроена да влага суровини на база резервации, а не на база БОМ, в таб материали на готовите партидни карти ще се появи бутон, който да отнови списъка с реално вложените в партидата материали.