Как да помогнем?

Качествен контрол

Качественият контрол в системата се извършва на база партида или сериен номер в зависимост от настройките на системата.

За целта в системата трябва да се създадат необходимите бланки за протоколи, като тези протоколи могат да има различни активни елементи като:

  • Полета за отметки
  • Радио бутони
  • Полета за текст

Контрольорите могат да попълнят един или повече контролни протоколи за всяка партида или сериен номер.

Специалистите по качествен контрол виждат списък с всички изделия, които трябва да бъдат тествани. За всяко от тях те могат да създават контролен лист. Интерфейсът е предвиден за работа с таблет, така че специалистите да могат да създават въпросните протоколи на място в самото производство като по този начин работата им се улеснява и те не губят излишно време в документация.

Попълнените контролни листи се пазят в системата и могат да бъдат разпечатани под формата на pdf файл, ако това е необходимо. Те ще бъдат видими и за операторите в производство, като ако е отбелязано че изделието е за ремонт, контролният лист ще бъде оцветен в червено.